- SAD -

Sindicatul Autoturisme DACIA

Apărăm si promovăm drepturile membrilor nostrii din 1990!

Noutăti SAD

Miting SAD BNS

SAD - SINDICATUL AUTOTURISME DACIA

Cea mai mare structură sindicală din România

Sindicatul Autoturisme Dacia este o organizație fără caracter politic, constituit în scopul apărării și promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi. De asemenea, SAD apără și promovează drepturile membrilor săi prevăzute în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale în care România este parte, precum și în contractele colective de muncă.

Scopul SAD este acela de a reprezenta, promova și apăra interesele și drepturile tuturor membrilor săi.

Sindicatul are o structura formata din 35 de organizatii si este afiliat la Federația IndustriALL – BNS și la Confederația Blocul Național Sindical. 

Promovam drepturile membrilor Sindicatului

SAD este organizație fără caracter politic

SAD este autonom in raport cu federatiile sindicale