Adunarea Generală

Adunarea Generală se întrunește anual, în perioada stabilită de Consiliul Sindicatului, iar la aceasta participă membri Consiliului, ai grupelor sindicale și delegații stabiliți proporțional cu numărul membrilor de sindicat în raport de 1/50. Adunarea Generală și Adunarea Generală Extraordinară, atunci când e convocată, sunt statutar întrunite în prezența a două treimi din delegați.