FSL_2614

15 000+

Membrii

Despre noi

Sindicatul Autoturisme Dacia

Este o organizație fără caracter politic, constituit în scopul apărării și promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi. De asemenea, SAD apără și promovează drepturile membrilor săi prevăzute în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale în care România este parte, precum și în contractele colective de muncă.

0
Anul înființării
0 +
Organizații
0 /50
Raport Adunare Generala
0 +
Membrii

Sindicatul Autoturisme Dacia funcționează sub această denumire ca persoană juridică de sine stătătoare, pe baza prevederilor Statutului SAD și a Deciziei Judecătoriei Pitești, din dosarul 24/Pj/1990, rămasă definitivă și trecută în registrul special în data de 05.03.1990.

Sindicatul Autoturisme Dacia s-a constituit fără autorizație administrativă prealabilă conform prevederilor din Carta Organizației Internaționale a Muncii și a legislației în vigoare.

Sindicatul Autoturisme Dacia și structurile sale de conducere, alese numai prin vot secret, au autonomia asigurată în raporturile cu federațiile sindicale și confederațiile sindicale din România. Relațiile dintre Sindicatul Autoturisme Dacia și Consiliile de Administrație ale societăților comerciale sunt reglementate de Constituția României, Legea sindicatelor, Statutul SAD, Regulamentul de Ordine interioară și Contractul Colectiv de Muncă, acesta negociindu-se și elaborându-se anual în funcție de obiectivele SAD și Consiliile de Administrație ale societăților comerciale.

Autoritățile publice și politice au obligația să se abțină de la orice intervenție de natură să împiedice SAD în a-și exercita atribuțiile sale statutare și legale.