Număr de telefon pentru contact

0248 342 067

Misiunea Sindicatului Autoturisme Dacia

Scopul SAD este acela de a reprezenta, promova și apăra interesele și drepturile tuturor membrilor săi. Conform Statului său, în realizarea scopului pentru care a fost constituit, Sindicatul Autoturisme Dacia va acționa în principal în următoarele direcții:

Statut

Sindicatul Autoturisme Dacia garantează și apără exercitarea dreptului sindical și libertatea de opinie a salariaților sindicaliști conform Constituției României, Legislației sindicatelor și prezentului Statut. Sindicatul Autoturisme Dacia poate în condițiile Statutului său:

1. Să sprijine material pe membri săi în exercitarea profesiei; 
2. Să constituie case de ajutor proprii;
3. Să editeze și să tipărească publicații proprii în vederea creșterii nivelului de cunoaștere în rândul membrilor săi și pentru apărarea intereselor acestora;
4. Să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;
5. Să organizeze și să sprijine material și financiar sportul pentru toți și sportul de performanță în asociații și cluburi sportive;
6. Să organizeze și să sprijine material și financiar formații cultural-artistice;

În vederea realizării scopului pentru care a fost creat, Sindicatul Autoturisme Dacia are dreptul să folosească mijloace specifice –  negocierile prin mediere sau conciliere, petiția, cererile – precum și procedurile de soluționare a litigiilor –  protestul, mitingul, demonstrația, greva – potrivit Statutului propriu și în condițiile prevederilor legii.