Vicelideri

Petrișor BÎLCĂ

Vicelider organizatoric

Constantin MARTIN

Vicelider social